ul. Warsztatowa 5, Tarnów
zamówienia telefoniczne: 14 63 90 873

Znaki bezpieczeństwa, tabliczki, naklejki informacyjne

Oznakowanie i znaki przestrzenne

Znaki przestrzenne BHP sprawdzają się w każdej branży i przemyśle (płaskie tabliczki PCV, naklejki). Oznakowanie przestrzenne to również różnego rodzaju profile, odbojniki czy taśmy, znaki, tabliczki ostrzegawcze które ostrzegają o występujących przeszkodach (stopniach, uskokach, itp.) w ciągach komunikacyjnych.

W tej kategorii znajdziesz szeroką gamę produktów do oznakowania przestrzennego. Tabliczki z piktogramami oraz różnego rodzaju urządzenia poprawiają bezpieczeństwo. W razie konieczności pozwalają również na sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Znaki BHP stanowią podstawowe wyposażenie placówek publicznych, miejsc pracy i budynków, w których należy spełniać normy BHP ujęte w aktach prawnych związanych z odpowiednią eksploatacją danej przestrzeni.

Znaki bezpieczeństwa możemy podzielić na – ostrzegawcze, zakazujące, nakazujące, ewakuacyjne oraz informacyjne

Tabliczki ostrzegawcze BHP stworzone zostały po to, by zapewnić bezpieczeństwo kadry i osób odwiedzających placówki publiczne, miejsca pracy i inne budynki, gdzie zastosowanie ich jest wskazane z perspektywy prawnej. Regulacji odnośnie funkcjonowania znaków bezpieczeństwa jest kilka.

Znaki zakazujące przedstawiają, jakie zachowania mogą prowadzić do spowodowania niebezpieczeństwa. Tabliczki informacyjne BHP o charakterze nakazującym ukazują, jak powinny zachować się osoby w danej sytuacji. Najczęściej możemy spotkać się z piktogramami BHP przedstawiającym drogę ewakuacyjną, miejsce zbiórki, ulokowanie gaśnic i inne podstawowe oznaczenia BHP pomagające zachować odpowiednią procedurę w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Znaki BHP informacyjne są natomiast oznaczeniami, które pełnią funkcję inną niż wyżej wymienione znaki.

Znaki BHP o różnym przeznaczeniu najczęściej przyjmują funkcję piktogramów, tabliczek oraz tablic większych wymiarów. Najczęściej wykazują się one sporym poziomem trwałości i prostą przejrzystością – mają w końcu pełnić swoją funkcję w warunkach zadymienia, czy pożaru, a w codziennej użyteczności muszą być dobrze widoczne. By oznaczenie BHP mogło się wyróżniać, posiada określoną barwę. Ponadto musi znajdować się ono w miejscu łatwo dostępnym wzrokowo. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Jej brak może wiązać się z nałożeniem wysokiej kary finansowej.

Na życzenie naszych klietów wykonujemy takie tabliczki informacyjne w różnych rozmiarach.

 

 

Zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznego :